Một số lỗi thường gặp của máy giặt Hitachi

Bảng mã lỗi thường gặp của máy giặt HITACHI

Lỗi C1: Không cấp đủ nước,nguồn nước,áp lực nước,dây điện từ board đến valve nước.
Lỗi C2: Không xã hết nước.
Lỗi C3: Máy ko vắt,chưa đóng nắp,công tắc cửa hỏng,dây điện từ board đến công tắc cửa đứt.
Lỗi C4: Máy ko vắt,đồ trong thùng không cân bằng.
Lỗi C8: Không khóa được nắp,coi đóng nắpchưa,kiểm tra công tắc cửa.
Lỗi C9: Không mở được nắp,kiểm tra công tắc cửa.
Lỗi EE: Lỗi board mạch.
Lỗi F1: Cảm biến mực nước có vấn đề.
Lỗi F2: Triac motor có vấn đề hoặc motor hỏng.
Lỗi F9: Kiểm tra các senso, hoặc chuột cắn dây từ senso đến board mạch(bộ diếm từ).
Lỗi FD: Trục ly hợp có vấn đề.
Lỗi FF: Kết thúc hiển thị các lỗi.
Lỗi FO: Kiểm tra phao nước,và các vấn đề liên quan như dây có bị đứt ko,các jack cắm có tiếp xúc tốt ko,hoặc chuột cắn dây,từ phao đến board mạch.

Khi máy giặt báo các lỗi trên hãy liên hệ trực tiếp với Trung tâm bảo hành chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp

 

Dịch vụ liên quan

0833214214